Выбрать страницу

Alla Sargsyan

The folk master of Armenia, Alla Sargsyan, working with wool, cotton wool, wire and other materials, creates a sculptural world of three-dimensional characters and their stories. Exploring the ordinary and everyday, fairy tales and legends, highlighting the mood and character of the characters, with gentle humor, Alla invites the viewer to imagine and create their own animated stories around each work. On weekends, Alla presents her work at the Vernissage in Yerevan, where the master will lovingly talk about her work, and also, her work can be found in popular art salons in Armenia and she has an online store ArmTiknik on ETSY. Whenever possible, he participates in international festivals and exhibitions and conducts master classes for guests on creating characters in his workshop.

Ալլա Սարգսյան

Հայաստանի ժողովրդական վարպետ Ալլա Սարգսյանը, աշխատելով բուրդ, բամբակ, մետաղալար և այլ նյութերով, ստեղծում է եռաչափ կերպարների և նրանց պատմությունների քանդակային աշխարհը։ Սովորական ու առօրյան ուսումնասիրելով, հեքիաթներն ու լեգենդները, ընդգծելով հերոսների տրամադրությունն ու բնավորությունը, նուրբ հումորով Ալլան հեռուստադիտողին հրավիրում է յուրաքանչյուր ստեղծագործության շուրջ պատկերացնել և ստեղծել սեփական անիմացիոն պատմությունները: Հանգստյան օրերին Ալլան իր աշխատանքը ներկայացնում է Երևանի Վերնիսաժում, որտեղ վարպետը սիրով կխոսի իր աշխատանքի մասին, ինչպես նաև, նրա աշխատանքները կարելի է գտնել Հայաստանի հանրաճանաչ արվեստի սրահներում և ունի ArmTiknik առցանց խանութ ETSY-ում։ Հնարավորության դեպքում նա մասնակցում է միջազգային փառատոների և ցուցահանդեսների և հյուրերի համար վարպետության դասեր է անցկացնում իր ստուդիայում կերպարներ ստեղծելու վերաբերյալ։

Алла Саргсян

Народный мастер Армении, Алла Саргсян работая с шерстью, ватой, проволокой и другими материалами создает скульптурный мир трехмерных персонажей и их истории. Исследуя обыденное и повседневное, сказки и легенды, выделяя настроение и характер персонажей, с нежным юмором, Алла предлагает зрителю вообразить и создать свои собственные анимационные истории вокруг каждого произведения. По выходным Алла представляет свои работы на Вернисаже в Ереване,где с любовью мастер расскажет про свои работы, а также, ее работы можно встретить в популярных художественных салонах в Армении и у нее есть онлайн магазин ArmTiknik на  ETSY. При любой возможности участвует на международных фестивалях и выставках и проводит для гостей мастер классы по созданию персонажей в своей мастерской.

AllaSarg2
AllaSarg3
AllaSarg4
AllaSarg5
AllaSarg6
AllaSarg7
AllaSarg8
AllaSarg9
AllaSarg10
AllaSarg11
allasarg12
allasarg13
PlayPause
AllaSarg2
AllaSarg3
AllaSarg4
AllaSarg5
AllaSarg6
AllaSarg7
AllaSarg8
AllaSarg9
AllaSarg10
AllaSarg11
allasarg12
allasarg13
previous arrow
next arrow

Yerevan | Armenia

Երևան  | Հայաստան

Ереван | Армения

+374 98 946 529
alla.sparta@yandex.ru arm.tiknik@gmail.com