Выбрать страницу

Angelina Ohanyan

Love for the beautiful led psychologist Angelina Ohanyan to jewelry art. Gradually, the hobby turned into a need. 2019 The VANÉ brand is created. Complementing psychology with a hobby, original handmade jewelry made of polymer clay is born. Using and combining different techniques, she creates unique and stylish accessories.

Անգելինա Օհանյան

Գեղեցիկի նկատմամբ սերը հոգեբան Անգելինա Օհանյանին ուղղորդեց դեպի զարդարվեստ։ Աստիճանաբար, հոբբին վերածվելով պահանջմունքի, 2019 թ. ստեղծվեց VANÉ / ՎԱՆԷ  ապրանքանիշը։ Հոգեբանությունն ու հոբբին իրար լրացնելով` ծնվում են հեղինակային ձեռագործ զարդեր, որոնք պատրաստված են պոլիմերային կավից։ Օգտագործելով և համատեղելով տարբեր տեխնիկաներ` նա ստեղծում է յուրօրինակ և ոճային աքսեսուարներ։

Ангелина Оганян

Любовь к прекрасному привела к ювелирному искусству психолога Ангелину Оганян. Постепенно увлечение превратилось в потребность. 2019 г. создаётся бренд VANÉ/ВАНЭ. Дополняя психологию с хобби, рождаются оригинальные украшения ручной работы из полимерной глины. Используя и комбинируя разные техники, она создает уникальные и стильные аксессуары.

angelinaOg1
angelinaOg2
angelinaOg3
angelinaOg4
angelinaOg5
angelinaOg6
angelinaOg7
angelinaOg8
angelinaOg9
angelinaOg10
angelinaOg11
angelinaOg12
angelinaOg13
angelinaOg14
angelinaOg15
angelinaOg16
angelinaOg17
angelinaOg18
angelinaOg19
angelinaOg20
angelinaOg21
angelinaOg22
angelinaOg23
angelinaOg24
angelinaOg25
angelinaOg26
angelinaOg27
angelinaOg28
angelinaOg29
PlayPause
angelinaOg1
angelinaOg2
angelinaOg3
angelinaOg4
angelinaOg5
angelinaOg6
angelinaOg7
angelinaOg8
angelinaOg9
angelinaOg10
angelinaOg11
angelinaOg12
angelinaOg13
angelinaOg14
angelinaOg15
angelinaOg16
angelinaOg17
angelinaOg18
angelinaOg19
angelinaOg20
angelinaOg21
angelinaOg22
angelinaOg23
angelinaOg24
angelinaOg25
angelinaOg26
angelinaOg27
angelinaOg28
angelinaOg29
previous arrow
next arrow

Yerevan | Armenia

Երևան  | Հայաստան

Ереван | Армения

vanehandmadearm@gmail.com