Выбрать страницу

Arpine Ghukasyan and Ani Hakobyan

Fashion designer, designer and psychologist Arpine Ghukasyan and Ani Hakobyan dreamed of establishing their own fashion salon since they were still students, and they followed their dream. Now the brand they founded GnRP presents collections of handmade accessories, corsets and clothes.
They also transfer their experience and knowledge through long and short term courses.
Arpine, the founder of the GnRP brand, being a psychologist and studying the influence of fashion on a person’s psychology, makes individual clothing orders based on psychological tests conducted in advance and his professional experience.

Արփինե Ղուկասյան և Անի Հակոբյան

Հագուստի մոդելավորող, դիզայներ և հոգեբան Արփինե Ղուկասյանը և Անի Հակոբյանը դեռ ուսանելու տարիներից երազել են հիմնել իրենց նորաձևության սրահը, և գնացել են իրենց երազանքի հետևից: Այժմ նրանց հիմնած GnRP ապրանքանիշը ներկայացնում է ձեռքի աշխատանքով ստեղծված  աքսեսուարների, կորսետների և հագուստների  հավաքածուներ :
Նրանք նաև  փոխանցում են իրենց փորձն ու գիտելիքները երկարաժամկետ և կարճաժամկետ դասընթացների միջոցով :
GnRP ապրանքանիշի հիմնադիր Արփինեն լինելով հոգեբան և ուսումնասիրելով նորաձևության ազդեցությունը անձի հոգեբանության վրա , ըմդունում է հագուստի անհատական պատվերներ հիմնվելով նախօրոք անցկացված հոգեբանական թեստերի և իր մասնագիտական փորձի վրա:

Арпине Гукасян и Ани Акопян

Модельер, дизайнер и психолог Арпине Гукасян и Ани Акопян мечтали об открытии собственного модного салона еще в студенческие годы и следовали за своей мечтой. Сейчас основанный ими бренд GnRP представляет коллекции аксессуаров ручной работы, корсетов и одежды.
Они также передают свой опыт и знания через долгосрочные и краткосрочные курсы.
Арпине, основатель бренда GnRP, будучи психологом и изучая влияние моды на психологию человека, делает индивидуальные заказы одежды на основе проведенных заранее психологических тестов и своего профессионального опыта.

arpineani1
arpineani2
arpineani3
arpineani4
arpineani5
arpineani6
arpineani7
arpineani8
arpineani9
arpineani10
arpineani11
arpineani12
arpineani13
arpineani14
arpineani15
arpineani16
arpineani17
arpineani18
arpineani19
arpineani20
arpineani21
arpineani22
arpineani23
arpineani24
arpineani25
arpineani26
arpineani27
arpineani28
arpineani29
arpineani30
arpineani31
arpineani32
arpineani33
arpineani34
arpineani35
arpineani36
arpineani37
arpineani38
arpineani39
arpineani40
arpineani41
arpineani42
arpineani43
PlayPause
arpineani1
arpineani2
arpineani3
arpineani4
arpineani5
arpineani6
arpineani7
arpineani8
arpineani9
arpineani10
arpineani11
arpineani12
arpineani13
arpineani14
arpineani15
arpineani16
arpineani17
arpineani18
arpineani19
arpineani20
arpineani21
arpineani22
arpineani23
arpineani24
arpineani25
arpineani26
arpineani27
arpineani28
arpineani29
arpineani30
arpineani31
arpineani32
arpineani33
arpineani34
arpineani35
arpineani36
arpineani37
arpineani38
arpineani39
arpineani40
arpineani41
arpineani42
arpineani43
previous arrow
next arrow

Yerevan | Armenia

Երևան  | Հայաստան

Ереван | Армения

+37477834891, +37493740549
g-nrp.fashion@mail.ru

Address: 51 Komitas str., Yerevan, Armenia