Выбрать страницу

Arthur Gasparyan

I am artist-pedagogue Artur Gasparyan (Ziro). I am engaged in sculpture, painting, string art. I am trying to present the Armenian jewelry art with thread graphics technique.

Արթուր Գասպարյան

Ես նկարիչ-մանկավարժ Արթուր Գասպարյանն եմ (Զիրո) ։ Զբաղվում եմ քանդակագործությամբ, գեղանկարչությամբ, թելային գրաֆիկայով (string art)։ Փորձում եմ հայկական զարդարվեստը ներկայացնել թելային գրաֆիկայի տեխնիկայով։

Артур Гаспарян

Я художник-педагог Артур Гаспарян (Зиро). Занимаюсь скульптурой, живописью, нитевой графикой (string art). Я пытаюсь представить армянское ювелирное искусство в технике нитевой графики.

Arthur2
Arthur3
Arthur4
Arthur5
Arthur6
Arthur7
Arthur8
Arthur9
Arthur10
Arthur11
Arthur12
Arthur13
Arthur14
Arthur15
Arthur16
Arthur17
Arthur18
Arthur19
Arthur20
Arthur21
Arthur22
Arthur23
Arthur24
PlayPause
Arthur2
Arthur3
Arthur4
Arthur5
Arthur6
Arthur7
Arthur8
Arthur9
Arthur10
Arthur11
Arthur12
Arthur13
Arthur14
Arthur15
Arthur16
Arthur17
Arthur18
Arthur19
Arthur20
Arthur21
Arthur22
Arthur23
Arthur24
previous arrow
next arrow

Martuni | Gegharkunik region | Armenia

Մարտունի | Գեղարքունիքի մարզ | Հայաստան

Мартуни | Гегаркуникский регион | Армения

+374 98 440 233
artgaspar74@mail.ru