Выбрать страницу

Arthur Ghazaryan & Aida Atabekyan

ARMENECOOP is a social enterprise, empowering women as entrepreneurs through capacity building, technical skill trainings in different art and craft, and employment opportunities. Created by Arthur Ghazaryan and Aida Atabekyan in 2016 as a project of YCCD, a local NGO in Dilijan, ARMENECOOP produces functional and uniquely-designed print tote bags and pencil holders with iconic scenes from Dilijan.

Արթուր Ղազարյան/Աիդա Աթաբեկյան

ARMENECOOP-ը սոցիալական ձեռնարկություն է, որը քաջալերում է ձեռներեց կանանց զարգացնելով  նրանց կարողությունները, կազմակերպելով արհեղտագործական հմտությունների դասընթացների և ստեղծելով աշխատատեղեր։ Հիմնադրելով Արթուր Ղազարյանի և Աիդա Աթաբեկյանի կողմից 2016թ․-ին՝ որպես»Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ-ի ծրագիր, ARMENECOOP-ն այսօր արդեն արտադրում է Դիլիջանի տեսարծան վայրերը պատկերող յուրահատուկ դիզայնով կիրառական կտորե տոպրակներ, ինչպես նաև մատիտների կտորե գրչատուփեր։ Այս արտադրանքները գերազանց հուշանվերներ են Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկի այցելությունից։

Артур Казарян/Аида Атабекян

 ARMENECOOP — это социальное предприятие, которое расширяет возможности женщин-предпринимателей посредством наращивания потенциала, обучения техническим навыкам в различных искусствах и ремеслах, а также возможностей трудоустройства. Основанная Артуром Казаряном и Аидой Атабекян в 2016 году по программе ОО «Дилижанский молодежный центр сотрудничества», компания ARMENECOOP сегодня уже производит прикладные тканевые сумки с уникальным дизайном, изображающим достопримечательности Дилижана, а также матерчатые пеналы.

 

armcoop8
armcoop7
armcoop6
armcoop5
armcoop4
armcoop3
PlayPause
armcoop8
armcoop7
armcoop6
armcoop5
armcoop4
armcoop3
previous arrow
next arrow

Photo credit: Narek Harutyunyan for My Armenia Program

Լուսանկարը` Նարեկ Հարությունյանի, Իմ Հայաստան ծրագրի համար

Фото: Нарек Арутюнян для программы «Моя Армения»

Dilijan | Tavush Region | Armenia

Դիլիջան | Տավուշի մարզ  | Հայաստան

Дилижан | Тавушский марз | Армения

+374 77 772 505
info@yccd.am