Выбрать страницу

Arthur Petrosyan

Arthur Petrosyan softens and bends branches from willow trees lining the Arpa River in Vayots Dzor to make his all-natural basketry. His pieces are used for feasting—woven covers for karas (clay amphora), wine bottle holders, and bread baskets—and decorating the home.

Արթուր Պետրոսյան

Վայոց ձորի Արփա գետի ափերին աճող ուռենու ճյուղերը վարպետ Արթուրի ձեռքերում փափկում և ճկվում են՝ դառնալով հյուսված զամբյուղներ։ Այս բնական հումքով պատրաստված զամբյուղները կարող են օգտագործվել ինչպես տան զարդարանքի համար, այնպես էլ կենցաղում՝ որպես կարասների և գինու շշերի կաղապարներ, հացամաններ կամ պահեստավորման դարակներ։

Артур Петросян

Ветки ивы, растущие на берегу реки Арпа в Вайоц Дзоре, размягчаются и сгибаются в плетеные корзины в руках мастера Артура. Корзины из этого природного сырья можно использовать как для украшения дома, так и в быту в качестве форм для банок и винных бутылок, хлебниц или полок для хранения.

ArtP16
ArtP15
ArtP14
ArtP13
ArtP12
ArtP11
ArtP10
ArtP9
ArtP8
ArtP7
ArtP6
ArtP5
ArtP4
ArtP3
ArtP2
ArtP1
Arthur-Petrosyan
PlayPause
ArtP16
ArtP15
ArtP14
ArtP13
ArtP12
ArtP11
ArtP10
ArtP9
ArtP8
ArtP7
ArtP6
ArtP5
ArtP4
ArtP3
ArtP2
ArtP1
Arthur-Petrosyan
previous arrow
next arrow

Photo credit: Narek Harutyunyan for My Armenia Program

Լուսանկարը` Նարեկ Հարությունյանի, Իմ Հայաստան ծրագրի համար

Фото: Нарек Арутюнян для программы «Моя Армения»

Yeghegnadzor | Vayots Dzor Region | Armenia

Եղեգնաձոր | Վայոց ձորի մարզ | Հայաստան

Ехегнадзор| Вайоцдзорская область | Армения

+374 94 387313
apet-p@mail.ru