Выбрать страницу

Artyom Sargsyan

Gyumri was a prominent center of silver processing in Armenia up into the 19th century, with products noted for their originality. Today, Artyom Sargsyan carries on this tradition, preserving the traditions of the old generation masters and connecting ancient symbols with contemporary art in his jewelry. No two pieces are the same.

Արտյոմ Սարգսյան

Գյումրին լինելով 19-րդ դարի հայաստանյան արծաթագործության կենտրոնը՝ հատկապես աչքի է ընկել իր ինքնատիպությամբ: Պահպանելով հին սերնդի վարպետների ավանդույթները, ինչպես նաև հնագիտական արժեքները կապելով ժամանակակից արվեստի հետ, Արտյոմ Սարգսյանը ստեղծում է զարդերի բացառիկ նմուշներ: Արվեստագետն ունի իր ինքնատիպ ոճը և, որ ամենակարևորն է, նրա աշխատանքները չունեն իրենց կրկնօրինակները:

Артем Саргсян

Гюмри, будучи центром армянского серебряного дела в 19 веке, особенно отличался своей самобытностью. Сохраняя традиции мастеров старого поколения, а также соединяя археологические ценности с современным искусством, Артем Саркисян создает исключительные ювелирные изделия. Художник имеет свой неповторимый стиль и, самое главное, его работы не имеют дубликатов.

Artyom-Sargsyan
ArtyomSarg01
ArtyomSarg02
ArtyomSarg03
ArtyomSarg04
ArtyomSarg05
ArtyomSarg06
ArtyomSarg07
ArtyomSarg08
ArtyomSarg09
ArtyomSarg10
ArtyomSarg11
ArtyomSarg13
ArtyomSarg12
ArtyomSarg14
ArtyomSarg15
ArtyomSarg16
ArtyomSarg17
ArtyomSarg18
ArtyomSarg19
ArtyomSarg20
ArtyomSarg21
ArtyomSarg22
ArtyomSarg23
ArtyomSarg24
ArtyomSarg25
ArtyomSarg26
ArtyomSarg28
ArtyomSarg27
ArtyomSarg29
ArtyomSarg30
ArtyomSarg31
ArtyomSarg33
ArtyomSarg32
ArtyomSarg34
ArtyomSarg36
ArtyomSarg35
ArtyomSarg37
ArtyomSarg38
ArtyomSarg39
ArtyomSarg40
ArtyomSarg41
ArtyomSarg42
ArtyomSarg43
ArtyomSarg45
ArtyomSarg44
ArtyomSarg46
ArtyomSarg48
ArtyomSarg47
ArtyomSarg49
ArtyomSarg50
PlayPause
Artyom-Sargsyan
ArtyomSarg01
ArtyomSarg02
ArtyomSarg03
ArtyomSarg04
ArtyomSarg05
ArtyomSarg06
ArtyomSarg07
ArtyomSarg08
ArtyomSarg09
ArtyomSarg10
ArtyomSarg11
ArtyomSarg13
ArtyomSarg12
ArtyomSarg14
ArtyomSarg15
ArtyomSarg16
ArtyomSarg17
ArtyomSarg18
ArtyomSarg19
ArtyomSarg20
ArtyomSarg21
ArtyomSarg22
ArtyomSarg23
ArtyomSarg24
ArtyomSarg25
ArtyomSarg26
ArtyomSarg28
ArtyomSarg27
ArtyomSarg29
ArtyomSarg30
ArtyomSarg31
ArtyomSarg33
ArtyomSarg32
ArtyomSarg34
ArtyomSarg36
ArtyomSarg35
ArtyomSarg37
ArtyomSarg38
ArtyomSarg39
ArtyomSarg40
ArtyomSarg41
ArtyomSarg42
ArtyomSarg43
ArtyomSarg45
ArtyomSarg44
ArtyomSarg46
ArtyomSarg48
ArtyomSarg47
ArtyomSarg49
ArtyomSarg50
previous arrow
next arrow

Photo credit: Narek Harutyunyan for My Armenia Program

Լուսանկարը` Նարեկ Հարությունյանի, Իմ Հայաստան ծրագրի համար

Фото: Нарек Арутюнян для программы «Моя Армения»

Gyumri | Shirak Region | Armenia

+374 94 76 87 89

Գյումրի | Շիրակի մարզ | Հայաստան

artartyom78@mail.ru

Гюмри | Ширакская область | Армения