Выбрать страницу

Ivan Asryan

Ivan Asryan was born in 1981 in the village of Hay Baris, Shahumyan region. From his youth, he showed great interest in woodcarving and silversmithing. Later, he improved his skills by learning from skilled craftsmen. By investing strength and energy in self-education, becoming even more skillful in your favorite business. Participant of a number of exhibitions, folk master of the Republic of Armenia, member of CIOFF.

Իվան Ասրյան

Իվան Ասրյան, ծնվել է 1981 թվականին, Շահումյանի շրջանի Հայ Բարիս գյուղում։ Դեռևս պատանեկության տարիներից մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել փայտի փորագրության և արծաթագործության հանդեպ։ Հետագայում հմտությունները զարգացրել է ՝ ուսանելով հմուտ վարպետների մոտ, ջանք ու եռանդ դնելով ինքնակրթության մեջ՝ էլ ավելի հմտանալով սիրելի գործում։ Մասնակցել է մի շարք ցուցահանդեսների, հանդիսանում է ՀՀ ժողովրդական վարպետ, CIOFF-ի անդամ։

Иван Асрян

Иван Асрян родился в 1981 году в селе Ай Барис Шаумянского района. С юности он проявлял большой интерес к резьбе по дереву и серебряному делу. Позднее он совершенствовал свое мастерство, обучаясь у искусных мастеров, вкладывая силы и энергию в самообразование, становясь еще более искусным в любимом деле. Участник ряда выставок, народный мастер РА, член CIOFF.

ivan2
ivan3
ivan4
ivan5
ivan6
ivan7
ivan8
ivan9
ivan10
ivan11
ivan12
ivan13
ivan14
ivan15
ivan16
ivan17
ivan18
ivan19
ivan20
ivan21
ivan22
ivan23
PlayPause
ivan2
ivan3
ivan4
ivan5
ivan6
ivan7
ivan8
ivan9
ivan10
ivan11
ivan12
ivan13
ivan14
ivan15
ivan16
ivan17
ivan18
ivan19
ivan20
ivan21
ivan22
ivan23
previous arrow
next arrow

Yerevan | Armenia

Երևան  | Հայաստան

Ереван | Армения

+37455839040,
+37455015686
asryan81@gmail.com abelyanhas@gmail.com