Выбрать страницу

Lina Gagikyan

Piafchik is a piece of art that enables you presenting uniqueness or to be unique, confident, fashionable and complement the outfit with a distinctive style.
The first Piafchik jewelry was created in 2012. Today Piafchik is considered trending and has more than 20,000 followers in Armenia and abroad.
The works are unique in principle, one-of-a-kind and unrepeatable, the preparation of which requires persistent and long-term work. Graphic design of an individual sketch is done for each piece of jewelry, after which it is painted with a needle on brass metal. Then greened in an acidic medium using a patina technique. The works resemble ancient, turquoise-struck, founded in excavations jewelry. Works are not assimilated, not duplicated.
Piafchik’s aim is to preserve and promote the plentiful heritage of Armenian cultural and spread it around the world. Present the elements of Armenian culture as a unique part of today’s fashion.
There is various type jewelry from rings, earrings, necklaces, brooches, bracelets to clothing accessories.

Լինա Գագիկյան

Piafchik-ը մի կտոր արվեստ է, որը հնարավորություն է տալիս նվիրել յուրահատկություն կամ լինել յուրահատուկ, ինքնավստահ, նորաձև և լրացնել արտաքին կերպարը տարբերվող ոճով:
Առաջին Piafchik զարդը ստեղծվել է 2012 թվականին: Այսօր Piafchik-ը համարվում է թրենդային և ունի 20 000-ից ավել հետևորդ ՀՀ-ում և արտասահմանում:
Աշխատանքները սկզբունքայնորեն եզակի են՝ մեկ օրինակից և անկրկնելի, որոնց պատրաստումը համառ ու երկարատև աշխատանք է պահանջում: Յուրաքանչյուր զարդի համար արվում է անհատական էսքիզի գրաֆիկական մշակում, որից հետո ասեղով նկարվում է մետաղի` արույրի վրա: Այնուհետև թթվային միջավայրում կանաչեցվում է պատինայի տեխնիկայով, և ստեղծագործությունները նմանվում են հնաբույր՝ փիրուզականաչին խփող, պեղումներից հայտնաբերված զարդերի: Աշխատանքները չեն ձուլվում, չեն կրկնօրինակվում:
Piafchik-ի նպատակն է պահպանել և վերհանել հայկական մշակութային հարուստ ժառանգությունը և տարածել այն ամբողջ աշխարհով: Ներկայացնել հայկական մշակույթի տարրերը՝ որպես մերօրյա նորաձևության յուրահատուկ մաս:
Տեսակները շատ են մատանի, ականջօղ, վզնոց, կրծքազարդ. ապարանջանից մինչև հագուստի աքսեսուարներ:

Лина Гагикян

Piafchik – это произведение искусства, дающее возможность придать неповторимость или быть неповторимой, уверенной в себе, модной и дополнить внешний образ самобытным стилем.
Первые украшения Piafchik были созданы в 2012 году. Сегодня Piafchik считается трендовым и имеет более 20 000 подписчиков в Армении и за рубежом.
Произведения принципиально уникальны, единственны в своем роде и неповторимы, подготовка которых требует упорного и долговременного труда. Для каждого украшения делается графическая разработка индивидуального эскиза, после чего оно рисуется иглой по металлу — латуни. Затем озеленённые в кислой среде с использованием техники патины, работы напоминают древние, с бирюзовым налетом, найденные при раскопках украшения. Работы не ассимилированы, не дублированы.
Цель Piafchik-а — сохранить и популяризировать богатое армянское культурное наследие и распространить его по всему миру. Представьте элементы армянской культуры как уникальную часть сегодняшней моды.
Есть много видов колец, серег, ожерелий, брошей. от браслетов до аксессуаров для одежды.

Lina2
Lina3
Lina4
Lina5
Lina6
Lina7
Lina8
Lina9
Lina10
Lina11
Lina12
Lina13
Lina14
Lina15
Lina16
Lina17
Lina18
Lina19
PlayPause
Lina2
Lina3
Lina4
Lina5
Lina6
Lina7
Lina8
Lina9
Lina10
Lina11
Lina12
Lina13
Lina14
Lina15
Lina16
Lina17
Lina18
Lina19
previous arrow
next arrow

Yerevan | Armenia

Երևան  | Հայաստան

Ереван | Армения

+374 93 225 445
Linagagikyan@gmail.com