Выбрать страницу

Tsoghik Voskanyan

My name is Tsoghik Voskanyan, I am a folk craftsman in the field of felt making, a painting teacher.
I am engaged in felt production, founded the COLOR HARMONY brand and the Tzogher Art Center. My motto is «felt» is in fashion. To create a unique, stylish range combining old and new, and to spread our old forgotten craft art through felt making courses. I love my job very much.

Ցողիկ Ոսկանյան

Ես Ցողիկ Ոսկանյան եմ, Ժող վարպետ թաղիքագործության, ոլորտում, ուսուցիչ-նկարչուհի եմ։ Զբաղվում եմ թաղիքագործությամբ, հիմնադրել եմ COLOUR HARMONY ապրանքանիշը և Ցողեր Արվեստի կենտրոնը։ Իմ կարգախոսն է թաղիքը’ նորաձևության մեջ։ Հնի և նորի համադրությամբ ստեղծել յուրահատուկ, ոճային տեսականի, ինչպես նաև թաղիքագործության դասընթացների միջոցով  տարածել մեր հին-մոռացված  արհեստ արվեստը ։Անչափ սիրում եմ իմ գործը ։

Цогик Восканян

Меня зовут Цогик Восканян, я народный мастер в области изготовления войлока, учитель — живописец.
Занимаюсь войлочным производством, основала бренд COLOR HARMONY и Центр искусств Цогер (Tzogher Art Center). Мой девиз «войлок» в моде. Создавать уникальный, стильный ассортимент, сочетая старое и новое, а также распространять наше старое забытое ремесленное искусство через курсы войлочного производства. Я очень люблю свою работу.

Tsoghikv13
Tsoghikv2
Tsoghikv3
Tsoghikv4
Tsoghikv5
Tsoghikv6
Tsoghikv7
Tsoghikv8
Tsoghikv9
Tsoghikv10
Tsoghikv11
Tsoghikv12
Tsoghikv14
Tsoghikv15
Tsoghikv16
Tsoghikv1
Tsoghikv17
Tsoghikv18
Tsoghikv19
Tsoghikv20
Tsoghikv21
Tsoghikv22
PlayPause
Tsoghikv13
Tsoghikv2
Tsoghikv3
Tsoghikv4
Tsoghikv5
Tsoghikv6
Tsoghikv7
Tsoghikv8
Tsoghikv9
Tsoghikv10
Tsoghikv11
Tsoghikv12
Tsoghikv14
Tsoghikv15
Tsoghikv16
Tsoghikv1
Tsoghikv17
Tsoghikv18
Tsoghikv19
Tsoghikv20
Tsoghikv21
Tsoghikv22
previous arrow
next arrow

Yerevan | Armenia

Երևան  | Հայաստան

Ереван | Армения

+374 93 455 877
tsoghvoskanyan@gmail.com