Выбрать страницу

Vergine Smbatyan

I was born and live in the village of Kasakh, I studied clothing modeling and carpet science. I embroider and study Armenian folk art. I learned embroidery by myself.

Վերգինե Սմբատյան

Ծնվել և ապրում եմ Քասախ գյուղում, սովորել եմ հագուստի մոդելավորում և գորգագիտություն, ասեղնագործում և ուսումնասիրում եմ հայկական զանրդարվեստը։ Ասեղնագործությունը սովորել եմ ինքնուս։

Вергине Смбатян

Я родилась и живу в селе Касах. Изучала моделирование одежды и ковроведение. Я вышиваю и изучаю армянское народное искусство. Я научилась вышивать сама.

vergine2
vergine3
vergine4
vergine5
vergine6
vergine7
vergine8
vergine9
vergine10
vergine11
vergine12
vergine13
vergine14
vergine15
vergine16
vergine17
vergine18
vergine19
vergine20
vergine21
vergine22
PlayPause
vergine2
vergine3
vergine4
vergine5
vergine6
vergine7
vergine8
vergine9
vergine10
vergine11
vergine12
vergine13
vergine14
vergine15
vergine16
vergine17
vergine18
vergine19
vergine20
vergine21
vergine22
previous arrow
next arrow

Qasakh | Kotayk Region | Armenia

Քասախ | Կոտայքի մարզ | Հայաստան

Касах | Котайкский регион | Армения

+374 77 623 629
svergine@mail.ru